Sme stvorení milovať a žiť

STVORENÍ PRE ŽIVOT

S radosťou Vám túžim predstaviť slová Eda Sheerana v jednej piesni :

We could change this whole world with a piano
Add a bass, some guitar, grab a beat
And away we go
I’m just a boy with a one-man show
No university, no degree
But lord knows everybody’s talking ’bout exponential growth
And the stock market crashing in their portfolios
While I’ll be sitting here with a song that I wrote
Sing, love could change the world in a moment
But what do I know?
Love can change the world in a moment – What do I know, Ed Sheeran

MILOVAŤ ZNAMENÁ ZMENIŤ CELÝ SVET V MOMENTE

A táto pieseň obsahuje ešte mnoho krásnych myšlienok, ale dnes stačí myšlienka, že láska môže zmeniť celý svet v momente.

Láska môže zmeniť celý svet v momente.

Silné slová? Celý svet. Ed nehovorí o tom, že zmení jedného človeka, ale celý tento zvrátený svet.

A často rozmýšľam o tom, kde skutočne spejeme. Ľudia umierajú, zvieratá týrajú, odpadky pohodené na trávniku, množstvo znečisteného prostredia a čo je ešte horšie? Srdcia sú plné týchto odpadkov, falošných predstáv a veľkej bolesti zo sklamania. A jediné, čo skutočne stačí je milovať. Nič viac tento svet nepotrebuje. Milovať samých seba,  a týmto spôsobom dokážeme milovať ostatných.

Zdroj: Unsplash.com

A vôbec netvrdím, že tituly a vysoké školy sú zbytočné. To nie, sama som veľmi ambiciózna a chcela by som pokračovať v štúdiu, ale to, čo sa snažím vyzdvihnúť je, že tituly sú zbytočné pokiaľ láska vyhasne. Načo sú nám plné vrecká peňazí a domy plné vecí. Garáže zapratané autami, povaly plné starých tričiek a hračiek. Skrinky, z ktorých vypadávajú staré rodinné fotky. Pivnice plné nazbieranej úrody a účty veľkých peňazí, ak rodina žijúca v tomto dome sa rozpadáva? Ak sa rodičia prestávajú milovať, pretože sa už pár rokov poriadne neporozprávali? A prečo sa prestali rozprávať? Práca zaplnila ich myšlienky a večere a zrazu to už boli víkendy a roky, aby mali plnú peňaženku. Je to všetko potrebné? Potrebujeme mať plné domy a peňaženky, ak naše srdcia nemajú lásku?

Svedectvo: Musel sa znova narodiť

Prečítaj si viac

Milovaní, dívajte sa na to, čo má zmysel pre Boha, nie pre tento svet. Uzrite to, čo je správne a potrebné. Milujte. Dávajte samých seba. Žite.

Zdieľaj tento článok:

Share on facebook