Novéna za dar dobrého manželstva

6.00  (5.45  bez DPH)

Na sklade

Naša prvá knižka – novéna za manželstvo!

Novéna za dar dobrého manželstva obsahuje 9 dní modlitieb, ktorým predchádzajú státe z Biblie. Modlitby sú rozdelené pre ženu aj muža, môžete sa teda modliť spoločne, ale ak ste single tak sa  žena môže pomodliť iba jej časť a naopak muž iba tú svoju časť. Nájdete v nej ruženec, ktorý má tajomstvá ako ušité práve pre manželov a taktiež  aj litánie k svätým za dar dobrého manželstva.

Kniha je cirkevne schválená otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským.

Je vhodná pre tých, ktorí sú vo vzťahu, v manželstve alebo single. Taktiež je skvelým darom pre mladomanželov alebo vašich blízkych priateľov či rodinu. Má krásny tmavozelený obal so zlatou razbou a modlitby v nej sú potlačené na štrukturovanom papieri.

Format: A6

Počet strán: 52

Nihil obstat: ThDr. Alexander Knorr, PhD., censor

Imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis Bratislavae, die 22 Martii 2023, Prot. N 848/2023

Všetky práva. vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovať v žiadnej podobe ani žiadnym spôsobom bez súhlasu autorky, vlastníčky autorských práv.

Novéna za dar dobrého manželstva – vydal Worshipster v roku 2023

ISBN: 978-80-570-4609-7