MILÝ KŇAZ, MÁM PRE TEBA ODKAZ

Milý kňaz!

Vy, ktorých mám tu česť poznať osobne, pri ktorých som bola na svätej omši a na sviatosti zmierenia, pri ktorých som sa so slzami v očiach stratila v slovách kázne, tým, ktorých počúvam prednášky či čítam články. Ale aj vy, s ktorými som sa ešte nestretla.

VĎAČNOSŤ, MILÝ KŇAZ

Chcela by som vám, kňaz, povedať jedno veľké ĎAKUJEM. Za všetko, čo robíte- to očiam viditeľné, ale aj to, čo sa skrýva v slovku „povolaný“. Ďakujem za vaše „áno, Pane.“ Za to, že môžem vďaka vaším rukám prijať Pána. Ďakujem za kázne, ktoré povzbudia, dodajú síl a dajú odpovede na vypovedané, ale aj hlboko skryté otázky. Za každé slovo na svätej spovedi, ktoré síce mohlo zo začiatku zraniť moju pýchu, no potom si spätne uvedomím, že slová upozornenia boli pravdivé. Ďakujem za možnosť svätej spovede.

svätá spoveď
Zdroj: Unsplash.com

Tým, ktorých poznám, ďakujem za osobný príklad, ktorý ma nejeden krát inšpiroval a vďaka nemu verím, že nekážete len slovami. Za každé slovo povzbudenia, úsmev či otázku „ako ti je?“ Ďakujem za to, čo robíte pre „poslušné“, ale aj tie menej „poslušné“ ovečky, pre ktoré rovnako chcete, aby sa dostali k Pastierovi. Ďakujem za to, čo pre nás robíte- to, čo vidíme, ale najmä to, čo nevidíme. Ďakujem, milý kňaz.

ĎAKUJEM A PROSÍM

Môjmu spovedníkovi ďakujem, že ma naučil dôverovať kňazom, pristupovať k sviatosti zmierenia k človeku, ktorý ma pozná. Ďakujem, že som sa túžila stať lepším človekom. Ďakujem, že ma duchovne poháňal a poháňa vpred. Za rozhovory na spovediach a svetlo do tmy. Ďakujem za každú modlitbu,najmä v časoch, keď som to najviac potrebovala, za nekonečné rozhovory, za počúvanie, za pomoc, slová uistenia aj slová, ktoré ma mohli zo začiatku zraniť moju pýchu, ale viem, že často som potrebovala počuť práve tie. Ďakujem, že som v ňom našla to, čo som kedysi stratila. 

A s vďakou prichádza aj prosba o odpustenie: za slová, ktoré neboli také, akými mali byť a mohli zraniť, ublížiť. Za občasnú ľahostajnosť voči osobe kňaza, za neutretú tvár zakrvaveného kňaza. Prosím o odpustenie za činy, sľuby, ktoré nemali byť takými, akými boli. 

Tým, ktorých poznám prosím o odpustenie za môj častý cynizmus, sarkazmus a prehnanú úprimnosť a všetko to, čím som zranila.

Autentické srdce

Prečítaj si viac

A k záveru, chcem aj ja povedať „odpúšťam vám,“ všetko to, čo nemalo byť také, akým bolo. 

Zo srdca Vám vyprosujem Božie požehnanie, dary Ducha Svätého, ochranu Mamy, pokoru, ľudí, o ktorých sa budete môcť vždy oprieť, silu v pokračovaní v neľahkej službe, trpezlivosť, lásku, aby ste mali okolo seba ľudí, ktorí budú pri vás stáť nech sa deje čokoľvek, budú vám ochotní pomôcť.

Ostávam v modlitbách…. +

Zdieľaj tento článok:

Share on facebook