BOH MI DAL PROROCKÝ SEN PRE TEBA

Chcela by som s vami zdieľať jeden môj prorocký sen (ešte v tú noc mi moja kamarátka žehnala prorocké sny:) )
Vo svätom Písme môžeme vidieť, že Pán Boh dával veľmi často sny, cez ktoré hovoril  napríklad k Jozefovi, či prorokovi Danielovi.

Boh dáva prorocké sen, aby sa nám cez ne prihováral, aby nás nasmeroval/povzbudzoval/vysvetľoval – ale pozor, rovnako ako Boh môže dávať sny, potom je tu diabol, ktorý dokáže klamať cez sny. A potom je tu ešte naša psychika, ktorá tiež vie ovplyvniť naše sny. No keď je sen od Boha, je to viditeľné a vnímate to. A tento sen mal byť pre vás, pre nás 

Ak ťa téma prorocké sny zaujala, tu si môžeš pozrieť o nich viac.

Na celý sen som sa len pozerala

Na celý ten sen som sa len pozerala – nebola som jeho súčasťou, len som sledovala čo sa deje. Takže..v nejakej krajine bol vypustený plyn. Neviem prečo plyn, ale ľudia na to veľmi zomierali, človek nedokázal ani vydržať na vzduchu, pretože tak veľmi ten plyn pôsobil. Zrazu som videla vrtuľník a dvojicu v ňom. Jeden muž ten vrtuľník riadil a žena bola za ním. Oni nevedeli, že bol vypustený plyn v tom čase. A zrazu tá žena chcela škrtnúť zápalkou, aj vzplanul oheň ale pod sekundou zhasol – čo mi nedávalo zmysel. A vtedy to začalo.

Vnímala som, ako si uvedomili, že toto robiť nemali a presne v týchto sekundách som videla, ako sa cez nejakú dierku/otvor v tom vrtuľníku dostal plyn dnu (súčasne ako zapaľovala tá žena tú zápalku)..síce to bola mala dierka, ale ten plyn bol tak silný, že HNEĎ všetky funkcie toho vrtuľníka boli zničené, nedalo sa ho riadiť, proste pod sekundou začali padať. Ten pád bol neskutočne rýchly a nárazový. A teraz sa dostávam k tej podstatnej časti. Videla som, ako si tá žena vo vrtuľníku kľakla na kolená, zdvihla ruky a modlila sa. Chápete ? počas pádu, hneď sa začala modliť.

Náraz bol neskutočne silný, proste niečo také by človek v realite nedokázal prežiť. Muž bol na mieste mŕtvy a tú ženu našli v rovnakej polohe – našli ju kľačiac aj s rukami v modlitbe. Potom som ju videla v nemocnici, nemala nejaké ťažké rany, prežila to. A to bol zázrak. Nebolo možné to prežiť. Ale prežila to. Koniec sna:)

Ak stojíte aj v najbeznádejnejšej situácii v živote stále pri Bohu, diabol neobstojí

Keď som to riešila s Duchom Svätým v modlitbe, čo tým myslí, postupne som si niečo uvedomila: že hocikoľko démonov/zla/chorôb by vás mohlo napadnúť, aj keby celá temnota bola nastavená proti vám, neobstojí ak vy budete stáť na modlitbe. Ak stojíte aj v najbeznádejnejšej situácii v živote stále pri Bohu, diabol neobstojí, jeho plány neobstoja a Boh miluje cez beznádejné situácie zjaviť svoju slávu a svoju lásku k nám. Tá žena to nemala ako prežiť. No modlila sa. Uprostred pádu.

Zdroj:Unsplash.com

Uprostred pádu, ktorý jasne ukazoval, že zomrie..že there is no way proste. Ako prvé čo urobila bolo, že si kľakla a modlila sa. A keď vrtuľník dopadol, bola v tej istej polohe (našli ju tak) – a vnímam, že to bol znak/symbol toho, PREČO prežila. Neotriaslo ňou nič, lebo uprostred beznádeji stále verila Bohu a volala k Nemu. Zachovala pokoj v Ňom, lebo VEDELA, že jej modlitba MÁ moc. Vedela, že jej krátka modlitba môže zachrániť z tak beznádejnej situácie. Bez Neho nemôžeme nič, modlitba je naša zbraň doslova.

Najprv sa zdalo, že najväčšiu kontrolu nad všetkým mal muž riadiaci vrtuľník. V skutočnosti najväčšiu kontrolu mala tá žena, ktorá kontrolu odovzdala Bohu.

Keď tá zápalka bola zapálená, najprv som nepochopila prečo hneď zhasla. Veď v tých sekundách vlastne aj vnikol plyn do vrtuľníka. Tým pádom, keď ten oheň vzplanul a plyn bol už tam, hneď by vybuchli. Lenže tá zápalka zhasla. Hneď. Žiaden vietor. Viete prečo? Mohli vybuchnúť (zhoreli by), ale Boh to nedopustil. Tu zápalku zhasol On. 

Mnoho krát sa nám môže zdať, že naše modlitby sú obyčajné alebo suché.

Mnoho krát sa nám môže zdať, že naše modlitby sú obyčajné alebo suché. Ale.. ľudia.. naše modlitby majú takú moc. Aj jediná veta v modlitbe dokáže zachrániť. On robí cestu tam, kde nie je. Nie je to fráza, keď sa hovorí ,,Tvoja modlitba má moc“ ..Lebo fakt má moc! Ako keď majú „moc“ prekliatia, aj naše modlitby majú moc a o čo väčšiu a silnejšiu, lebo náš Boh je silnejší!

Každá tvoja modlitba preniká do neba k Božiemu trónu, k Jeho sluchu. K Sediacemu na tróne. Keď sa začneš modliť, Ježiš načúva, Ježišovi dávaš akoby priestor na to, aby naplnil tvoje modlitby. Je veľmi potrebné si uvedomiť, že keď sa modlíme, tak prichádza nebo k nám, prichádza Božia prítomnosť – bez srandy! On je blízky, veľmi blízky – a túži, aby sme o tom vedeli, že zakaždým, keď sa k Nemu modlíme, On je fakt reálne pri nás, reálne nám načúva a reálne za nás bojuje. Reálne. Proste to je fakt. Je to fakt. Ježiš je živý a vždy prítomný.

Posledné slová, ktoré Ježiš povedal svojím učeníkom im pripomínajú, že aj napriek tomu, že nebudú schopní Ho viac vidieť očami, On naozaj bude neustále s nimi: ,,Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Matúš 28:20). Diabol sa fakt trasie pred našimi modlitbami a snaží sa nás oddialiť od modlitby, začne nás zamestnávať nepodstatnými vecami, len aby sme sa nemodlili.

On robí všetko preto, aby sme sa nemodlili, lebo on vie, že naše modlitby ničia jeho plány proste. Je to fakt. Diabol sa vás doslova bojí, ak ste spojení s Bohom denne. Diabol ani nemôže cítiť Ducha Svätého, ktorý je vo vás. Neznáša Božiu prítomnosť, lebo ho ničí. Proste ten, ktorý je vo vás je väčší než ten, čo je vo svete!  (1.Janov 4:4) My máme už víťazstvo v každom boji, no mečom je naša viera a dôvera v Neho.

Neboj sa modliť za nemožné veci.

Myslím si, že okrem toho, že nám tu Pán Boh ukazuje aká je modlitba mocná, ukazuje nám aj to, aby sme sa nebáli modliť sa za nemožné veci. Za veci, v ktorých fakt už nevidíme východisko alebo nádej na uzdravenie, obnovenie, oživenie, nápravu. Veci, ktoré sa ľudskou pomocou nedajú zachrániť. Boh prichádza zjaviť svoju slávu na túto Zem. Boh chce, aby sme prosili za nemožné veci – On chce zjavovať svoju slávu. On chce.

On chce, aby boli nevyliečiteľné choroby uzdravené, ale On chce konať zázraky aj v iných oblastiach nášho života – financie, zničené manželstvá, vzťahy v rodine, práca…Hocičo, čo je vo vašom živote nemožné, chce On premeniť a ukázať svetu, že On je fakt živý. Ježiš je ten istý včera, dnes i naveky. Proste..Keď bol Ježiš na zemi, uzdravoval ľudí spútaných démonmi, kriesil mŕtvych, uzdravoval chorých – slepých, chromých, nemých, nevyliečiteľne chorých. Po Ježišovom vzkriesení učeníci robili to isté. V jeho mene je moc.

Zdroj:Unsplash.com

My to potrebujeme uchopiť a veriť tomu, že v Jeho mene je moc. Možno si niekto povie, niečo ako – ale veď teraz to už nie je možné takéto zázraky, veď je iná doba. BLBOSŤ! Som si istá, že Ježišovi je jedno, že je iná doba. On chce konať tak isto ako v tej dobe, kedy bol na zemi. Som si istá.

Nie je to vôbec o tom, aká je doba..Je to o našej viere. Boh doteraz koná svoje uzdravenia, zázraky, zjavuje proste svoju Slávu – ale ako ju má zjaviť, ak Mu neveríme? Jediný, kto nechce, aby sa diali takéto zázraky, uzdravenia je diabol. Lebo vie, že ak sa stane zázrak, naša viera je posilnená a aj skrze takéto zázraky/uzdravenia/zjavenie Božej moci, Boh privádza ľudí bližšie k sebe, k Pravde – lebo pri takýchto situáciách väčšinou uveria aj ateisti. Neboj sa pýtať si od Boha viac! Neboj sa snívať odvážne!

On nemá žiadne limity

V posledných dňoch som pozerala množstvo prorockých videí, kde ľudia, ktorí dostali dar prorokovania, hovorili o tom čo im zjavil Pán Boh v modlitbe – a každý jeden prorok povedal to isté/podobné – nezávisle (nepoznajú sa). Chápete? To isté. Lebo Duch je ten istý. A to, čo hovorili boli veci typu: nielenže môžeme žiť zázraky denne, ale čo je dôležitejšie je, že to je naše dedičstvo, ktoré nám Boh dal. Začína global glory.

Boh povedal, že začne vylievať svoju lásku tak, ako sme to ešte nikdy pred tým v našich životoch nevideli, začne robiť zázraky, aké sme ešte nikdy nezažili na vlastnom živote. Boh hovorí, že Jeho deti budú ochutnávať Jeho sladkosť a Jeho dobrotu, akú sme  ešte nikdy pred tým nezažili. Boh nám ukáže, že On fakt nemá žiadne limity

,,Toto mi Boh povedal, keď som sa ráno zobudil: ,,Volám ťa do intimity. Volám ťa, aby si sa pozrel na Mňa a videl Moje srdce, videl Môj zámer, videl Môj cieľ pre tvoj život. Je čas, aby ste sa odvrátili, aby ste sa odvrátili od strachu, od pýchy a privediem vás k tomu, čomu hovorím prejav Prítomnosti. Ríša nemožnosti sa vám otvára čerstvým spôsobom. Pripravte sa, výbuch slávy je tu.“

– Kynan Bridges, hovoriac, že toto nebolo slovo len pre Kynana, ale že toto je slovo od Otca pre každé Jeho dieťa.

Bohom milovaní. Ste Bohom milovaní tak veľmi! Každému jednému, kto toto číta žehnám, aby sa na vás vylial Svätý Duch vo všetkej Jeho láske. Prehlasujem, že nemožné vo vašich životoch sa stane možným v mene Ježiš!
Hľadajte Boha a srdce vám oživne! <3

Viac zla, ako dobra.

Prečítaj si viac

(Ak by niekto ešte niečo vnímal pre tento sen, ak sa k vám Boh nejako prihovára cez tento sen – napíšte do komentárov – môžete tým niekoho povzbudiť. :))

Zdieľaj tento článok:

Share on facebook