diabolske posadnutia a exorcizmus

AKÉ MÔŽU BYŤ PRÍČINY MIMORIADNEHO PÔSOBENIA ZLÉHO DUCHA?

Téma, o ktorej sa veľmi nehovorí, no napriek tomu je veľmi podstatná a nemala by byť zanedbávaná! Je veľmi dôležité starať sa aj o svoje duchovné zdravie. Taktiež je potrebné byť uvedomelý aj v témach duchovného boja, ktorý sa chtiac-nechtiac môže týkať každého z nás. Hovorí sa, že o diablovi netreba veľa hovoriť, radšej sa treba zamerať na Pána Boha. Ó, áno, to treba! Avšak ako Božie deti musíme dôkladne poznať aj nášho nepriateľa.

O tom, aké môžu byť príčiny toho, že zlý duch v našich životoch pôsobí mimoriadne, si povieme v nasledujúcich odsekoch. Na začiatok je dôležité poznamenať, že Ježiš Kristus je Víťaz. A že nech je duchovná situácia akokoľvek zlá, Ježiš je ten, ktorý víťazí vždy. Avšak, niekedy to chce čas, modlitby a veľa sebazaprenia. V tomto článku nám veľmi pomôže kniha Diabolské posadnutia a exorcizmus od exorcistu Francesca Bamonte. Ten vo svojej výpovedi podrobne rozoberá mimoriadné pôsobenie zlého ducha, ako ho rozlíšiť a ako mu čeliť . Svoje bohaté poznatky dopĺňa mnohými odkazmi na ďalšiu literatúru, osobnými skúsenosťami, či svedectvami.

Prečo diabol niekedy mimoriadne pôsobí?

Mimoriadne posôbenie zlého ducha je jedným z následkov prvotného hriechu, ktorého sa Adam s Evou dopustili. Toto pôsobenie môže prísť buď z vlastnej viny alebo ak niekto vykoná rituály počarovania nad danou osobou. Zlý duch pôsobí v človeku vždy za účelom, aby škodil, kradol a ničil. Poďme si teda tieto dve hlavné kategórie príčin pôsobenia zlého ducha rozobrať na drobné.

Začať si s diablom nemusí byť vždy naše rozhodnutie. Zostať s ním už áno.

M. Sarahi

Kedy zlý duch pôsobí z vlastnej viny

Hriechy, povery a okultné praktiky

Mnoho ľudí si myslí, že okultné praktiky či povery sú úplne neškodné a nemajú na ich život žiadny vplyv. Pravda je však taká, že práve okultné praktiky, povery a hriechy otvárajú zlému duchovi priestor, aby vstúpil do nášho života. Neraz ľudia, ktorí sa dostanú až k exorcistovi ani netušia, že práve vďaka okultným praktikám vystavili svoj život pôsobeniu zlého ducha. Je dôležité poznať praktiky, ktoré nás môžu priviesť do duchovných ťažkostí. Otec Francesco v knihe spomína množstvo prípadov, skrze ktoré môže diabol vstúpiť do našej duše. Pozrime sa teda na najčastejšie, ale aj menej časté – o ktorých ste možno ani netušili, že môžu ublížiť:

  • navštevovanie mágov, veštcov, špiritistických seáns a taktiež ich vykonávanie
  • používanie amuletov a talizmanov, ktoré sme prijali hlavne od mágov
  • privezené predmety z Afriky, Ázie alebo Južnej Ameriky, ktoré sú typické pre miestnu mágiu (sošky, amulety a podobne) a boli zakúpené ako suvenír
  • uzatvorenie zmluvy krvi so zlým duchom, účasť na čiernych omšiach alebo úmyselnom znesvätení Eucharistie
  • počúvanie hudby, ktorá vyzýva k úcte satana, k násiliu, rúhaniu či vražde niekoľko hodín denne
Zdroj: Unsplash.com

Kedy zlý duch nepôsobí z vlastnej viny

Niekto vykonal proti druhému rituály počarovania

Žiaľ, sú prípady, kedy nás zlý duch sužuje vďaka rituálom, ktorých sme my neboli účastní, nevedeli sme o nich, no boli namierené proti nám. Niekedy úmyselne, inokedy nie. Otec Francesco nám opäť ponúka mnoho príkladov, kedy môže k tomuto nedobrovoľnému vstupu démona do nášho tela dôjsť. Tu su niektoré z nich:

  • Je možné, že sa niekto stane predmetom počarovania už v lone matky (ťažké odmietnutie tehotenstva, zlorečenie, prekliatie dieťaťa slovami alebo skutkami)
  • Je možné, že niekto podstúpil bez svojho vedomia rituál satanizmu (napríklad novorodenci, ktorí sú zasvätení satanovi už po narodení)
  • Je možné, že ťa diabol sužuje, pretože ťa preklial niekto iný, kto konal s týmto úmyslom. Prekliatie je o to ťažšie, ak kliatbu vyslovuje pokrvná rodina – mama, otec, sestra alebo brat
  • Je taktiež možné nevedomky “zdediť” zlého ducha, ktorý ovládal napríklad jeho predka – napríklad keď sú vo vlastnom genealogickom reťazci predkovia, ktorí praktizovali mágiu, veštenie, boli súčasťou satanistických skupín a podobne

Povery – viac zla ako dobra

Prečítaj si viac

Ako súčasť zvláštneho povolania

Existujú aj mimoriadne pôsobenia zlého ducha, pri ktorom nejde ani o vlastnú vinu, ani vinu niekoho iného. Keď diabol zbadá veľmi svätú dušu, môže ju napadnúť bez toho, aby sa o to táto duša pričinila. Zlý duch neznesie pohľad na svätosť, a preto sa môžeme aj vo viacerých príkladoch našich svätcov stretnúť v ich životopise s tým, že ich zlý duch ťažko sužoval. Boh si však toto pôsobenie používa na to, aby ešte viac oslávil svoju veľkosť a nadradenosť nad satanom a taktiež na to, aby rástla osobná dokonalosť a budúca sláva toho, kto je posadnutý.

Nebojte sa! – sv. Ján Pavol II.

Tento článok by som chcela zakončiť slovami Jána Pavla II. – Nebojte sa! Napriek tomu, že v nás diabol môže vzbudzovať hrôzu, je porazený a víťazom je Ježiš Kristus. Možno máš po prečítaní predchádzajúcich riadkov veľa otázok. Ak počuješ o tejto téme prvýkrát, možno nerozumieš všetkému a chcel by si vedieť viac. V týchto prípadoch ti na začiatok odporúčam knihu, z ktorej som čerpala aj ja. Kniha Diabolské posadnutia a exorcizmus je skvelým začiatkom na spoznávanie tohto možno menej známeho duchovného sveta. Odporúčam ju všetkým laikom, ale aj kňazom a duchovným predstaveným, ktorí chcú mať bližšie k tejto téme a tak môcť byť aj bližšie ľuďom, ktorí budú potrebovať ich duchovnú pomoc. Myslím si, že táto téma v hĺbke je v cirkvi trošku tabu, resp. sa o nej veľa nehovorí. To potvrdila aj naša anketa na instagrame, ktorej sa zúčastnilo 168 ľudí, podľa ktorej si až 85% zúčastnených myslí, že v cirkvi sa málo hovorí a vyučuje o mimoriadnom pôsobení zlého ducha. Preto týmto článkom s touto témou nekončíme – práve naopak, môžete sa tešiť aj na ďalšie ! 🙂

Zdieľaj tento článok:

Share on facebook