OTEC JE V STREDE TVOJEJ BOLESTI A TO JE V PORIADKU

Feel your emotions. Otec je tu.


Dnes, keď som mala asi 10x pocit, že to už ďalej nedám, Otec mi povedal : Nádych, výdych. Pozri sa mi do očí. Je to v pohode. Ako sa cítiš? Pozri sa mi do očí. Povedz mi.
Tak som v mysli začala vrieskať ako veľmi nevládzem a ako to už neznesiem a ako chcem, aby to prestalo.
On, pozerajúc mi do očí, nepovedal nič viac len: feel it all. Precíť to. Nádych, výdych, objími temnotu, objími svoju bolesť. Je to v poriadku. Nádych, výdych. O chvíľu to prejde. Som s Tebou. Som s Tebou.
 

Áno. Boh mi povedal „objímaj temnotu a objímaj svoju bolesť“

Rok som strávila dni, noci, momenty , utláčaním bolesti, plakaním a kričaním na Boha, prečo to nezastaví, keď to vidí. Kričiac či je nejaký ten sadomaso a robí mu dobre vidieť ma trpieť, keď vie, že vždy vždy vždy utekám za Ním a i tak to jednoducho bolí.
Toľkokrát som si trieskala hlavu o stenu alebo čokoľvek, aby som zastavila tú bolesť.
Toľkokrát som v slzách nedokázala ani dýchať.

A Boh mi znova. Po roku strávenom v totálnej bolesti povie iba: Objímaj svoju temnotu.

Je to krutosť?
Boh má nemá rád?
Alebo tu ani nie je?

Nemýľte sa. Boh, milovaní, On je nadovšetko milosrdný a láskavý Otec. Napriek tomu všetkému, On je. Moja situácia, bolesť, temnota, zmätok nezmení kto je On.

Nemýľte sa. Boh, milovaní, On je nadovšetko milosrdný a láskavý Otec. Napriek tomu všetkému, On je. Moja situácia, bolesť, temnota, zmätok nezmení kto je On.
Nemýľte sa. Myslím si, že nás diabol riadne oklamal a my sme Mu uverili. Myslím si, že sme padli do klamstva, že Boh musí automaticky vziať našu bolesť, našu situáciu do premeny. Myslíme si, že ak by pri nás Otec bol, nedopustil by to. Myslíme si, že ak by tam bol, ak by bol vážne s nami, necítili by sme sa tak. Myslíme si, že ak trpíme, automaticky to znamená, že Boh nie je pri nás alebo nás neľúbi alebo Mu na nás nezáleží.

To je klamstvo, ktorému sme uverili pre náš lepší pocit. Uverili sme, že Boh je ten, čo hneď všetko premení, pre náš lepší pocit, že máme miesto, kde sa hneď všetko obráti. Avšak to nám Boh nikdy nesľúbil. Určite nás vyslobodí, určite prinesie Život, určite sa postará. Ale nie hneď. Pán nám sľúbil, že tu bude, ak bude veľmi zle. Ale nie to, že to hneď premení.

Klamstvo, do ktorého sme sa zaplietli.

Ježiš bol muž bolesti. ON SÁM BOL MUŽ BOLESTI. Chápeš to?
Pán jasne povedal, že na svete bude súženie. Tak ako trpia tí, čo Krista nepoznajú (zatiaľ!), trpíme aj my. Toto je pravda. Ale! Ale! Je tu jedno ale. A to naše ale znamená, „ale Ty máš pokoj v Ňom!“

Ale Ježiš taktiež povedal: Neprišiel som priniesť pokoj. Ale prišiel som, aby ste mali pokoj vo mne.


Či sa Ti to páči alebo nepáči. Takáto je pravda. Boh dobre vedel, že budeš trpieť. Boh dobre vedel, že budú situácie, ktoré budú nad Tvoje sily. Že sa budeš cítiť úplne premožene, slabo a budú dni, keď nebudeš chcieť ísť ďalej. A práve preto poslal svojho Syna. Áno, Ježiš prišiel a zaplatil za naše hriechy. Vzal to všetko na drevo. Tvoju bolesť, trápenie, závislosti. Ale Ježiš taktiež povedal: Neprišiel som priniesť pokoj. Ale prišiel som, aby ste mali pokoj vo mne.
Ťažko sa to chápe. Ťažko sa to žije.
Pochopiť to, že Pán nevezme všetko hneď a nechá niektoré veci dlho, pretože Jeho plány, Jeho cesty sú iné ako tie naše.

Zdroj:Unsplash.com


A myslím si, že to väčšinou trvá tak dlho kvôli tomu, že my nie sme pripravení. Že bojujeme proti Bohu, proti bolesti, namiesto toho, aby sme bojovali s Ním a počúvali to, čo On hovorí.

Možno sa roky modlíš za veci a neprichádza premena.
Neprestávaj sa modliť.
My sme tí, ktorí máme mať nádej.
My sme tí, ktorí sa nemáme vykašľať na Pána hneď, keď nebude po našom alebo po tom, ako nás veci bolia.
My nemáme byť tí, ktorí hneď uveríme klamstvám, že Boh sa na nás vykašlal.

Naozaj?

Naozaj?
Naozaj TY tomu veríš? Alebo je to len nepriateľ, ktorý Ti tieto myšlienky hádže do mysle a Ty ich prijímaš bez toho, aby si sa vôbec zamyslel nad tým, či tomu veríš?
Ja viem, že sa trápiš.
Viem, že to bolí.
Aj On to vie.
Naozaj, sľubujem Ti, On to vie.
Ale On je tu.
On je tu, keď ťa zožiera temnota.
On je s Tebou, keď nevieš ako ďalej.
On je s Tebou, keď Ťa zožiera neistota.

Ty môžeš mať ten pokoj, ktorý presahuje každú chápavosť, že On je prítomný Boh. Že Jemu nič nie je skryté, že Jemu nič nie je neznáme.

On je s Tebou.

Prosím, neber to ako frázu.
Prosím, prosím, prosím nenechaj nepriateľa, aby Ti diktoval, kto pre Teba Ježiš je. Nenechaj nepriateľa, aby Ťa úplne zničil klamstvami o Ňom. Nenechaj nepriateľa vziať Ti to jediné, čo máš. Nedovoľ nepriateľovi, aby Ti diktoval dokedy vládzeš a dokedy môžeš byť pri Pánovi. Nedovoľ nepriateľovi, aby Ti diktoval Tvoj príbeh.
Ty mu nepatríš.
Ty nepatríš Jeho klamstvám.
Nedovoľ mu držať Tvoj príbeh v rukách.
Pán je s Tebou, dobre?

Stále Ťa má pred očami.
Nezabudol na Teba.
Vidí to, čo ťa zožiera. A ver mi, už ma namierenú mušku na hlavu tvojho nepriateľa.
Pointa nášho utrpenia je, že my nie sme sami.
Pointa toho, čo prežívame je, že máme nádej.
MÁŠ NÁDEJ.

On vždy stojí za Tebou a kryje Tvoj chrbát.

On ti kryje hlavu, keď bojuješ
Si úplne poznaný. Úplne milovaný. V tom všetkom.

(porov. Ž 140, 8)


Chcem Ti povedať, že Pán je s Tebou uprostred všetkého. On je uprostred toho všetkého.
Môžeš sa cítiť tak, ako sa cítiš. Pán túži po tvojom úprimnom srdci. Chce počuť o tom, ako nevládzeš, chce počuť to, čo Ťa tak zneisťuje. On túži, aby si prišiel do Jeho prítomnosti a nechal sa obmývať.

Mnohokrát je uzdravenie bolestivejšie ako samotné rany.
Je ťažké priznať si niektoré pocity.
Postaviť ich na svietnik.
Cítiť ich.
Nechať prejsť tieto pocity našimi útrobami.
Postaviť sa tomu čelom, priniesť to Jemu pred oltár.
Vyžaduje to príliš veľa pokory a úprimnosti pred Pánom.

Pán tomu rozumie.

Pán tomu rozumie. Tej bolesti, čo prežívaš. Vie, že je to ťažké. Vie, že je pre Teba ťažké povedať niektoré veci na rovinu.
Ale nemusíš sa toho báť.

Toto je tvoj proces. Dnes precíť tie veci, čo ťa sužujú, pusti bolesť do vnútra s vedomím, že Otec je s Tebou, aby si zajtra a pozajtra a popozajtra mohol byť slobodný.

Zdroj:Unsplash.com

ODVÁŽ SA KONEČNE POVEDAŤ VECI NA ROVINU PRED JEHO TRÓNOM.

On je tu.
V strede tej bolesti.
Pusti Ho k sebe.
Pusť Ho dnu nech Ťa podrží, keď padáš, nech Ťa odnesie, keď nevládzeš.
Môžeš sa cítiť tak, ako sa cítiš. Musíš sa cítiť tak ako sa cítiš, aby si mohol byť slobodný.
Pozri.
ty čakáš na Pána.
ale úprimne?
Čo má Pán urobiť? Čo chceš, aby Ti urobil?
Otvor oči.
Pretože Pán čaká na Teba.
Na tvoj krok, na tvoje áno, na to, aby si si konečne dovolil cítiť svoje emócie, aby si sa postavil pred zrkadlo a povedal si pravdu.
„Nemám sa rád. Nemám sa rada.“
„Cítim sa sama. Cítim sa akoby ma nikto nemiloval.“
„Cítim sa zradený/á.“
„Pane, mám pocit, že si sa o mňa nikdy nepostaral. A to ma bolí“
Povedz to.
Hovor, duša, prehovor k svojmu Spasiteľovi.
On sa nebojí Tvojich emócií. On to vie. On to už dávno vie. Preňho to nie je novinka.

Si v rukách Kráľa.
Nenechaj nepriateľa diktovať Ti, kto je pre Teba Otec.
Otec je v strede Tvojej bolesti a to je v poriadku.
Môžeš smútiť, môže Ťa to bolieť, môžeš sa trápiť.
Je to v poriadku. Je to viac než potrebné.

Odpúšťam ti

Prečítaj si viac

Si milovaný. Si milovaná. Teraz. On je blízko pri Tebe. Si v poriadku. Nádych, výdych a duša
PREHOVOR .

Pán možno nezmení veci hneď. Ale Ty si stále Jeho dieťa a stále sa zaujíma o to, ako sa cítiš.
Je ti blízko

Zdieľaj tento článok:

Share on facebook