PREČO NEPRICHÁDZA TVOJE VÍŤAZSTVO V MODLITBE?

Stalo sa ti niekedy, že po najväčšom víťazstve prišli ešte väčšie boje? Po čase.. Akoby si zvíťazil v jednej oblasti a namiesto toho sa úplne začala rozpadať iná. Stalo sa ti niekedy, že po tom, ako si v istej oblasti urobil 2 kroky dopredu, v inej si sa vrátil o 2 políčka naspäť? Cítil si niekedy, že tvoja modlitba nie je vypočutá?


Akoby tvoja cesta bola plná mín.

Akoby bolo jedno, kde vstúpiš, pretože ak ťa nestretne mína na danom políčku, stretne ťa o jedno, či dve neskôr.


Akoby bolo jedno, čo robíš, nerobíš, kde ideš. Snažíš sa a snažíš a snažíš a bojuješ. Snažíš sa a snažíš, ale namiesto toho, aby prišlo víťazstvo, zažívaš prosté nič. Pomaly stagnuješ, už nemáš chuť bojovať znova a znova, už nemáš chuť znova stáť v modlitbe a prosiť, prehlasovať. Avšak ak sa za rovnakú oblasť modlíš za svojho kamaráta, pomáhaš mu v tej oblasti a zrazu.. Zázrak, víťazí.


Ja viem, o týchto veciach sa veľa nehovorí. Aby sme náhodou nezneli, že sme žiarliví a nedoprajní. Ale drahý, zažil si niekedy, že si sa dlho modlil za svoj budúci vzťah a namiesto toho si v tej oblasti ostával po každom jednom človeku viac a viac zranený a priateľovi, za ktorého si sa modlil v tej istej oblasti, sa hneď na druhýkrát “zašťastilo” a našiel lásku svojho života? A ty si ostal sklamaný, s pocitom, že všetci sú požehnávanejší ako ty?
Mal si niekedy pocit, že tvoj život stagnuje, pretože sa nedokážeš pohnúť ďalej? Naozaj akoby to nemalo zmysel, pretože každý tvoj hoc malý proces je úplne zmarený. Pretože vkuse je niečo, čo ničí akúkoľvek radosť z víťazstva…

EXODUS 17 – Modlitba

Povedal: „Ruky hore k Pánovmu trónu! Pán je v boji proti Amalekovi z pokolenia na pokolenie.“ 

Ex 17, 16

Je tu kráľovstvo temnoty, ktoré chce stopnúť tvoj proces, tvoj pokrok, aby si opustil svoju cieľovú destináciu!
Amalek, ktorý bojuje proti generácii za generáciou, aby zastavil proces, cestu každého, kto je blízko pri Pánovi. Duch Amaleka neznáša, neznáša, neznáša Tvoju horlivosť a lásku k Bohu, a preto útočí. Aká je jeho taktika?


1, Duch Amalek skutočne neznáša ľudí s obrovským smädom po Ježišovi.

O čom hovorím? Možno sa v nejakej oblasti modlíš veľmi dlho s obrovskou túžbou, horlivosťou, s obrovskou vierou a úprimnosťou, a aj napriek tomu namiesto odpovede, uzdravenia.., ostávaš iba znechutený. Ale Ježiš hovorí jasne: A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Jn 14,13. 
Som si istá, že Ježiš nemarí tvoje modlitby, som si istá, že Ježiš chce, aby si bol uzdravený. On chce, aby si urobil tú evanjelizáciu v škole. On túži po tom, aby bola Tvoja rodina požehnaná v oblasti financiách.
Je tu niekto, kto marí tvoje pokroky.

Zdroj: Unsplash.com

A naopak Amalek taktiež využíva tvoje túžby, na to, aby ťa zničil. Mať túžbu pre vzťah, nie je vôbec zlé, ale ak si tak zúfalý, že ak sa tvoja túžba nenapĺňa a ty “siahaš” po vzťahoch, ktoré vôbec nie sú ok, to nie je Božia vôľa pre Tvoj život. A Amalek veľmi rád marí naše túžby, pretože ON NEZNÁŠA POKROK. Neznáša, ak sa hýbeš bližšie k Ježišovi, ak sa v tvojom živote a v srdci dejú zmeny, ktoré zatrasú nebeskými sférami.

2, ( Vrátim sa späť na začiatok )

Stalo sa ti niekedy, že po najväčšom víťazstve prišli ešte väčšie boje? Po čase.. Akoby si zvíťazil v jednej oblasti a namiesto toho sa úplne začala rozpadať iná. Stalo sa ti niekedy, že po tom, ako si v istej oblasti urobil 2 kroky dopredu, v inej si sa vrátil o 2 políčka naspäť?
DUCH AMALEK je ten, ktorý útočí po veľkom, zázračnom víťazstve v tvojom živote. Pretože (znova) on neznáša tvoj pokrok, neznáša, keď sa posúvaš vpred. Neznáša, keď je tvoja modlitba pravidelná. On je ten, ktorý po tvojom víťazstve vo financiách, začne ničiť tvoju rodinu. Po víťazstve v chorobe, ničí tvoje vzťahy.. A tak strácaš radosť z pokroku a zostávaš znechutený, Tvoja služba pre Boha začína byť obmedzenejšia, a najmä Tvoj vzťah s Ježišom začína byť stále viac na bode mrazu, tvoja modlitba upadá pretože nechápeš, prečo si vkuse ničený, keď máš takú túžbu žiť s Ježišom. A tvoje víťazstva pre Teba pomaly strácajú silu. Tvoj pokrok v tvojom živote sa stáva neviditeľný.

3, Duch Amalek je duchom nenávisti.

Stalo sa ti niekedy, že si pre nič začínal nenávidieť alebo mávať čudný pocit ohľadom niekoho, kto žije s Ježišom? Postupne ťa zaplavovali myšlienky typu: Hrá sa na príliš svätého/svätú. Toto je už priveľa .. Pretože, ak by si v srdci začal zmýšľať o veľkosti jeho viery inak …urobil by si krok vpred.


4, Možno si to ty a možno poznáš niekoho vo svojom okolí, kto sa cíti divne, keď ľudia na chválach zdvíhajú ruky. No aj to je právoplatná modlitba.

“To nie je pre mňa, ja mám najradšej, keď moja modlitba prebieha osamote a toto mi je neprirodzené, nepotrebujem zdvíhať ruky vo chvále.” Miláčik, tvoj duch to potrebuje. Zdvíhanie rúk má preveľkú moc.
Možno to vyzerá smiešne, možno je to čudné, ale počúvaj:
A kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael, len čo ruky spustil, víťazil Amalek. Ex 17,11
Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael.
Vystieram k tebe ruky, za tebou dychtím ako vyprahnutá zem. Ž, 143,6
(to musí ducha Amaleka striasať od nervov, keď je vyslovená táto modlitba!)


Možno nepotrebuješ zdvíhať ruky v modlitbách, ale tvoj duch to potrebuje. Aby zvíťazil v duchovnom boji proti kniežatstvám, mocnostiam, nepriateľom v nebeských sférach, ktorí chcú zničiť tvoj pokrok.
Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Ef 6, 12
Stalo sa ti niekedy, že si bol s kamošmi, ktorí nepoznajú Ježiša na chválach a bolo ti blbé zdvihnúť ruky? Ak by si mohol mať slobodnú myseľ, ani by ti nenapadlo nezdvihnúť ruky! You know, what I mean!

Ako bojovať proti duchovi Amalekovi a jeho plánom?

Zdroj: Unsplash.com

1, Pray. Pray. Pray. Pray.

Už vieš prečo si znechutený v modlitbe. Už vieš proti komu bojovať. ZNIČ HO SVOJOU HORLIVOSŤOU V MODLITBE.
Kľudne sa môžeš modliť aj túto modlitbu: V mene Ježiša Krista, mocou Jeho presvätej krvi, sa zriekam ducha Amaleka a jeho plánov zmarenia. V slávnom a svätom mene Ježiš ničím, lámem každé nečisté, bezbožné puto medzi mnou a Amalekom. V mene Ježiš Ti prikazujem odíď odo mňa k päte kríža (od mojej rodiny) a už nikdy viac sa ku mne (nám) nevracaj. Zriekam sa ducha Amaleka a jeho prisluhovačov v mene Ježiš.

2, Prehlasuj, prehlasuj, prehlasuj.

Prehlasuj nad sebou Božie prisľúbenia, prehlasuj, že On je cesta!

3, Praise the Lord!

Zdvihaj ruky vo chválach. Pretože, ak ich budeš mať zdvihnuté, vyhrávaš ty a ak ich spustíš dole, vyhráva on. !

4, Ale Mojžišovi ruky oťaželi.

“Ale Mojžišovi ruky oťaželi. Tu vzali kameň a podložili mu ho, a on si naň sadol. Áron a Hur mu ruky podopierali jeden z jednej a druhý z druhej strany, a tak zostali jeho ruky v rovnakej polohe až do západu slnka.” Ex 17, 12
Máš okolo seba ľudí, priateľov, ktorí ti podložia ruky, ak ruky oťažejú. Nemusíš byť na to sám. 
Nemusíš sa báť. Víťazstvo je tvoje! :
Pán potom prikázal Mojžišovi: „Zapíš to na pamiatku do knihy a vštep Jozuemu do uší, že (aj) pamiatku na Amaleka úplne vytriem spod neba.“ Ex 17,14

Drahá, poznám tvoje rany.

Prečítaj si viacVšetky zmarené plány, chvíle, situácie…požehnania, čo ťa obchádzali …znechutené chvíle v modlitbe … majú svoj koreň.!
Som si istá, že ak budeš ničiť vládu Amaleka v tvojom živote, Boh urobí nové cesty, tam , kde si sa doteraz nedokázal pohnúť. Nič putá Amaleka v oblastiach, kde sa roky snažíš, snažíš, snažíš a ostávaš maximálne sklamaný.

(ak by si sa chcel dozvedieť viac : https://www.youtube.com/watch?v=Z6DY-i_y66U )

Buď požehnaný, milovaný, zvíťazíš!

Zdieľaj tento článok:

Share on facebook