KRESŤANIA, NEBOJTE SA SEXU!

Po prečítaní knihy Nebojte sa sexu alebo miluj a rob, čo chceš, by som vám rada priniesla recenziu na túto knihu doplnenú mnohými myšlienkami, ktoré si táto kniha nesie. Taktiež sme vrámci nášho instagramu spravili prieskum týkajúci sa tejto problematiky, ktorého sa zúčasnilo okolo 700 respondentov. Výsledky boli ozaj zaujímavé a v tomto článku vám ich ukážeme. V tejto knihe nájdete rozhovor Sylwestra Szefera s poľským kapucínom otcom Ksawerym Knotzom. Ten sa vo svojej pastorácií venuje najmä manželským párom, a ako jeden z mála hovorí otvorene o otázkach manželskej intimity.

Kniha je rozdelená do 37 kapitol, ktoré sa venujú otázkam od duchovného rozmeru sexu, cez pornografiu, unavenej manželky, násilia v manželstve až po rozdielom v prežívani sexu medzi mužom a ženou.

Ja budem rozoberať nasledujúcich 6:

  • Duchovný rozmer sexu
  • Modlitba za dobrý sex
  • Prehnaný pocit viny
  • Čo je zakázané?
  • Prirodzenosť je lepšia než antikoncepcia
  • Aké milovanie, také raňajky
Zdroj:Unsplash.com

DUCHOVNÝ ROZMER SEXU

Často sa stáva, že pozveme do nášho života Pána Boha, no pred dverami spálne mu zatvoríme dvere. V iných prípadoch nás ani nenapadne mu ich otvoriť. V našej ankete sme sa ľudí opýtali, kde je vo sviatostnom manželstve prítomný Boh. Odpovede boli rôzne. V láske, vo vzájomnej úcte a pokore, v tom druhom, keď sa spoločne modlia a žijú spolu v dobrom aj v zlom. Tieto odpovede sú pravdaže pravdivé, pretože Kristus je prítomný v láske medzi manželmi. Avšak vrchol lásky sa má prejavovať práve v pohlavnom styku manželov. Podľa Knotza je práve tam Kristus prítomný najviac a zvrchovane.

Je dôležité uvedomiť si, že kde si prejavujeme navzájom lásku, tam je Kristus. Keď manželia tvoria vzájomné puto, tam je Kristus. Keď sa spolu modlia, keď sa rozprávajú tvoria puto. Keď manžel bozkáva manželku, v tej chvíli uskutočňuje sviatosť manželstva a prichádza Boh. Keď si toto uvedomíme, vtedy manželský zväzok ženy a muža bude naozaj svätý a výnimočný.

Sex by mal predovšetkým vyjadrovať hlboký medziľudský vzťah. Nie je zlé mať sexuologické poznatky. No ak by sme ostali iba pri tom, ako dosiahnuť orgazmus či aké polohy prinášajú najväčšiu rozkoš, o sexe by sme vlastne nevedeli nič. Je dôležité uvedomiť si, že sex má aj duchovný rozmer. Že je v ňom prítomný Boh. Že v sexe sa uskutočňuje sviatosť manželstva.

Krása sexu siaha ďaleko za techniku. Sex je pekný, ak vyjadruje hlboký medziľudký vzťah.

Ksawery Knotz

MODLIŤ SA ZA DOBRÝ SEX?

Ak ste už čítali knihu Tobiáš, zaiste si spomeniete, ako sa Tobiáš so svojou milou modlil pred ich prvou spoločnou nocou. Mali by sme si z toho brať príklad aj my?

Modlíme sa za kadečo. Za zdravie, za požehnanie, za dobrý deň, za rodinu.. Napadlo ti niekedy modliť sa za dobrý sex? V knihe nájdete aj svedectvo muža, ktorý hovorí, že sex, pred ktorým sa spolu s manželkou pomodlili, bol ten najlepší v ich živote. V manželstve spolu vtedy boli už 8 rokov. Iná žena zase opisuje, ako jej veľmi pomohlo, keď počula modliť sa svojho manžela za silu prijať a vychovať dieťa, ktoré by sa mohlo počať. Dodalo jej to uistenie a pocit bezpečia v tom, že by ju kvôli tomu nikdy neopustil. Vedela, že ak by počali dieťa, jej manžel by sa o ňu postaral.

Je veľmi oslobodzujúce, ak veriaci človek predkladá Bohu sexuálne otázky.

Ksawery Knotz

Modliť sa za dobrý sex nemusia iba manželia. Myslím si, že je veľmi prínosné predkladať túto oblasť Bohu už pred manželstvom. Voláme Boha do mnohých oblastí. Prečo nie aj do tejto? Viac ako 50% respondentov doteraz nenapadlo modliť sa za dobrý sex. Viac ako 25% to príde divné. Nie je načase hovoriť o tejto téme? Nemala by byť modlitba za dobrý sex niečo normálne a prirodzené?

ČO AK ZHREŠÍM

Ľudia si ľahšie poradia s inými hriechmi, akosi s nimi žijú, čo však neznamená, že sú s nimi spokojní. Avšak hriechy spojené so sexom prežívajú ako záležitosť najhrubšieho kalibru. To môže spôsobiť, že budeme utekať zo sexuálnej oblasti, od ktorej sa predsa nedá utiecť. Stále sa o nej musíme učiť. (st. 54)

Kresťan chce byť v sexuálnej oblasti často perfektný, dokonalý a bez hriechu. Akonáhle sa niečo nepodarí, začne prežívať úzkosť z toho, že spáchal ťažky hriech. V sexuálnej oblasti sú kresťania na seba často viac prísnejší ako v iných. Je normálne, že sa niečo nepodarí. Tak, ako aj v bežnom živote. Nemusí ťa to hneď blokovať.

Človek v sebe často nosí zbytočné úzkosti a zábrany, čo sa týka milostných hier a vzrušenia. Avšak Boh nestvoril sex iba za účelom plodenia detí. Je v poriadku cítiť sa, a chcieť sa cítiť pri sexe dobre. Je to priestor pre spoznanie sa medzi mužom a ženou v najhlbšom zmysle. Je to darovanie sa navzájom. Je v poriadku ak sex v tvojom manželstve nebude hneď dokonalý. Nenechaj sa zmiasť filmami či svetom, ktorý predkladá úplne inú skutočnosť. Sú to klamstvá. Bude to pre teba nová skúsenosť, nová výzva ktorej sa netreba báť.

POCITY VINY KRESŤANOV

Táto kniha nesie názov miluj a rob, čo chceš. A to je podľa mňa kľúč. Pokial bude tvoj sexuálny život smerovať vždy k láske, nemusíš mať stres z toho, či si náhodou nespáchal ťažký hriech kvôli tomu, že sa ti niečo nepodarilo tak, “ako by sa od kresťana čakalo”. Pokial si otvorený Božiemu pôsobeniu v tvojom živote, nemusíš sa báť, že si spravil niečo zlé len kvôli tomu, že si si sex užil.

Kresťan môže byť často frustrovaný z toho, čo cirkev dovoľuje alebo nedovoľuje. Môže mať skreslený pohľad a myslieť si, že sex je ozaj iba prostriedok k splodeniu nového života. Pravdou však je, že cirkev dáva iba morálne hranice. A tie by nás mali oslobodzovať, nie privádzať do úzkosti. Knotz v knihe hovorí o tom, že existujú určité smernice, ale treba ich brať ako určitý rámec. Znalosť dopravných predpisov ešte z nikoho neurobila dobrého vodiča. Podstatou je dobre a bezpečne jazdiť. Ak niekto dobre jazdí, má tie predpisy v sebe akoby zakódované. Nemusí na ne stále myslieť. Vie, kedy môže zrýchliť, spomaliť či zastaviť. Božie prikázania sú určitým kódexom, ktorý opisuje správnu jazdu. (st. 180)

Je dôležité, aby si sa v sexuálnej oblasti cítil slobodný, aby si sa nebál, že sa ti niečo nepodarí, že hneď spáchaš ťažký hriech..

Ksawery Knotz

Existujú teda morálne smernice, ktoré nám hovoria, že pohlavný styk môže mať iba muž so ženou a nie pred manželstvom či mimo neho. Taktiež ďalšia smernica nám hovorí o tom, že máme rešpektovať fyziológiu ľudskej telesnosti. To znamená, že nemáš používať umelé prostriedky, vibrátory či antikoncepciu. Poslednou smernicou je duchovný rozmer. Manželia sa majú deliť o šťastie a lásku.

Zdroj:Unsplash.com

PRIRODZENOSŤ JE LEPŠIA NEŽ ANTIKONCEPCIA

V tomto svete sa nám núka mať všetko hneď, všetko tak ako chceme. Jednoducho byť pánom nad svojim životom. Uvedomujeme si však, že náš život nie je tak úplne náš a teda, že nám nepatrí? Uvedomujeme si, že náš život je Boží dar a Božie rozhodnutie? Uvedomujeme si, že život v našom živote taktiež nie je náš život a nemáme naň právo?

V tomto zhluku by sa nám mohla zdať, že antikoncepcia je teda správnym, lepším a jednoduchším riešením. Jednoduchším zaiste. Riešením ani náhodou. Myslíme si, že antikoncepcia nám zaručí blízkosť, no pravda je, že buduje vzdialenosť. Vieme, že zabíja život, ničí naše telo. No je to všetko?

Antikoncepcia má aj iný nenaplnený morálny rozmer. Nie je odpoveďou na to, koľko chceš/môžeš mať deti. Nie je odpoveďou na to, že máš svoje fyziologické potreby, ktoré nie sú naplnené. Nie je odpoveďou ani na to, že máš strach. Vieš čo je odpoveďou na tieto problémy? Budovanie puta a komunikácia. Lebo iba budovaním puta a komunikáciou buduješ blízkosť. Musíš sa naučiť pozerať inak na svoj pohlavný život a hovoriť o tom so svojim manželom. Schopnosť komunikovať je umenie a v dnešnej dobe sa mu treba veľa učiť.

Pre dobro manželstva ženy musia uprednostniť prirodzené metódy.

Ksawery Knotz

A PREČO JE TO TAK?

Vďaka tomu, že uprednosníš prirodzené metódy, nielenže neporušíš desatoro. Nadobudneš hlbší vzťah k sebe samej aj k svojmu manželovi. Začneš mať radšej svoje telo, lebo sa o neho budeš viac starať. Začnete sa spolu s manželom viac rozprávať. Budeš budovať puto. Nebude to vždy ľahké. Ale čo nič nestojí, za nič nestojí. Muž prejavuje lásku svojej žene tým, že má o ňu záujem, že jej dvorí, že sa o ňu stará a dáva jej najavo, že je pre neho stále atraktívna. Žena zase aj tým, že sa stará o svoje telo, dbá na svoj cyklus, sleduje svoju teplotu. Tým dáva svojmu manželovi najavo, že jej záleží na ich sexuálnom živote. Je to signál pre muža, ktorý hovorí o tom, že jeho milovaná chce byť s ním. Prirodzené metódy sú teda prejavom vyjadrenia lásky a úcty voči sebe navzájom.

JE POČÍTANIE PLODNÝCH A NEPLODNÝCH DNÍ ANTIKONCEPCIA?

Kedže sa prirodzená regulácia počatia (počítanie plodných a neplodných dní) najčastejšie používa s cieľom nemať dieťa, mohli by sme si myslieť, že ide o formu antikoncepcie.

Chcem ti však dnes povedať, že počítanie plodných a neplodných dní nie je forma antikoncepcie.

Pri prirodzenej regulácii plodnosti vôbec nejde o metódu antikoncepcie, ale jednoducho o úplne normálny, prirodzený život.

– Ksawery Knotz

 

Bude môj budúci preliezať hory môjho srdca?

Prečítaj si viac

Boh nám dal rozum. Ten treba používať. Ako som už vyššie spomínala, sex Boh nestvoril iba na plodenie detí. Dal ženám aj cyklus, vďaka ktorému môžu sami manželia zvážiť, či sú v situácií, kedy sú schopní prijať medzi seba dieťa. Ak nie, žena môže sledovať svoj cyklus, ktorý jej napovie, či prežíva plodné alebo neplodné obdobie. Veľmi sa mi páčila myšlienka, že pri počítaní plodných a neplodných dní nejde o formu antikoncepcie, ale jednoducho o úplne normálny život. Či sa manželia rozhodnú mať sex v plodných dňoch alebo nie, je to ich rozhodnutie. Túto tému považujem za dôležité rozobrať, pretože náš prieskum ukázal, že táto otázka nie je medzi kresťanmi až tak úplne jasná. V ďalšom odseku chcem hovoriť aj o tom, ako môže táto metóda prispieť budovaniu manželskej lásky.

AKÉ MILOVANIE, TAKÉ RAŇAJKY. ÁNO ČI NIE?

V knihe ma zaujala aj táto kapitola, ktorá nesie názov: Aké milovanie, také raňajky. Opisuje v nej rozdielnosť vnímania sexuálnych potrieb medzi mužom a ženou. Aký je teda medzi nimi rozdiel?

Muž. Muž je často človek rýchlej a rozhodnej akcie. Pre neho trvá pohlavný styk niekoľko minút. Po nich je schopný obrátiť sa na druhý bok a zaspať akoby nič. Žena? Žena je úplne iná. Pre ženu sa začína pohlavný styk už ráno. Spája ho totiž s inými formami prejavu lásky. Očakáva od muža, že k nej bude po celý deň milý, pozorný, láskavý, že ju bude podporovať a pomáhať jej. Pre muža to môže byť unavujúce, no pre ženu je to veľmi dôležité. Potrebuje sa cítiť milovaná počas celého dňa, nie len večer, keď má dôjsť na sex. Potom je pre ňu oveľa jednoduchšie oddať sa svojmu milému.

Zdroj:Unsplash.com

Narozdiel od muža, pre ženu nekončí pohlavný styk sexuálnym aktom. Napriek tomu, že v našej ankete viacero ľudí zahlasovalo za to, že príslovie ,,Aké milovanie, také raňajky.” neplatí, opak je pravdou. Na ďalšie ráno žena s láskou pripravuje mužovi raňajky, pretože mala možnosť zakúsiť jeho lásku. Na rozdiel od muža, žena vie z tejto lásky žiť aj týždeň. Naopak, muž by chcel mať pohlavný styk už ďalšiu noc. Je preto dôležité, aby sa muž naučil rozumieť potrebám svojej ženy. Zaiste, aj žena potrebám svojho muža. O tom sa taktiež viete dočítať v tejto knihe.

 

CHYTÁK NA ZÁVER: KEDY JE MANŽELSTVO ZAVRŠENÉ?

V ankete sme sa ľudí opýtali, kedy je podľa nich manželstvo završené. Na výber sme im dali zo 4 možností: manželským sľubom, prísahou, pohlavným stykom, skončením sobášneho obradu. Víťazom sa stal manželský sľub, no nebola to správna odpoveď.

Podľa Kódexu kanonického práva 1061 odst. 1 je manželstvo bez pohlavného styku iba platne uzavreté, no nie završené. Hovorí sa tomu ratum – non consummatum. Okrem toho, čiastočne o tom nájdeme zmienku aj v KKC 1640.

Sviatosť manželstva nie je len polhodina strávená v kostole, ale celý život.

Ksawery Knotz

Túto skutočnosť som sa prvý krát dozvedela pri prípave na birmovku. Neskôr sme to preberali aj pri mojej príprave na maturitu z náboženstva. Myslím si, že je to tiež dôkaz toho, že sex vo sviatostnom manželstve ma riadny duchovný rozmer a nemožno ho poprieť. 🙂

SLOVO A POVZBUDENIE NA ZÁVER

Kniha mňa osobne veľmi povzbudila. V mnohom ma prinútila zastaviť sa a porozmýšľať nad danou vetou či odsekom hlbšie. Kúpila som si ju hlavne preto, lebo som mala pocit, že sa o tejto téme hovorí u kresťanov málo. Naopak svetský svet o tom hovorí až priveľa a väčšinou z cesty. Sex po svadbe sa dnes už predsa nenosí, a keď niekto vyjadrí presvedčenie, že je to dobrá cesta, dostane sa mu iba výsmech. Myslím si však, že sex po svadbe nepatrí iba kresťanom. Malo by byť niečo prirodzené, že chceme to najdrahšie čo máme nechať svojmu manželovi/manželke. Malo by byť prirodzené prejavovať si úctu a lásku týmto spôsobom. A nakoniec, malo by byť prirodzené, že v manželstve sme ochotní na tejto oblasti pracovať.

Okrem toho mám taktiež pocit, že kresťania sa boja sexu v manželstve a majú v sebe mnoho nezodpovedaných otázok. Čakajú nejaké usmernenie, najlepšie priamu odpoveď na to čo robiť alebo nerobiť. Táto kniha ti podľa mňa na mnohé (ne)priamo odpovie.

Verím, že tento článok v mnohom povzbudí kresťanov k tomu, aby sa nebáli o tejto téme hovoriť a diskutovať. Taktiež dúfam, že vám pomohol pozerať sa na sex iným rozmerom než doteraz. Rozumiem, že nie každý sa s týmto článkom stotožní. Neprekvapí ma, ani keď prinesie pobúrenie. No to je presne o tom. Tak veľmi sme sa naučili mlčať o tejto téme (zvlášť kresťania), že diskusia o nej v nás môže vyvolať pohoršenie a rozpaky.

Knihu vydal zachej.sk a kúpiť si ju môžete priamo tu. Dokonca ju tam môžete nájsť aj ako eknihu. Verte mi, stojí za prečítanie! 

Pridaj trochu (viac) lásky

Prečítaj si viac

Zdieľaj tento článok:

Share on facebook