AKO BYŤ PRAVÝM DŽENTLMENOM PODĽA SVÄTÉHO JOZEFA

Keď som rozmýšľala aký názov bude niesť tento článok, do očí mi udrela veta z knihy Zasvätenie sa svätému Jozefovi: Prvý kresťanský džentlmen nie je nik iný ako svätý Jozef. Táto myšlienka ma veľmi oslovila a začala som o nej rozmýšľať hlbšie. Môže sa nám to zdať ťažké pre predstavu – veď predsa od Jozefa nemáme zachytené v Biblii ani jedno slovo. To nás môže viesť k akémusi pochopeniu, že asi nie je až tak veľmi dôležitý v porovnaní s inými “veľkými osobnosťami” Biblie. No aj Jozefove ticho nás toho môže veľa naučiť. A ako veľmi! Za Jozefa hovorili hlavne skutky. Skutky, ktoré ho robili skutočným džentlmenom.

PREČO JE JOZEF PRÍKLADOM PRAVÉHO DŽENTLMENSTVA?

Keď už chceme hovoriť o Jozefovom džentlmenstve, bolo by fajn vysvetliť si, kto vlastne ten džentlmen je. Ja som sa zo zvedavosti pozrela do Krátkeho slovníka slovenského jazyka. Ten definuje džentlmena ako čestného, ušľachtilého muža so vzorným spoločenským, rytierským, správaním, čo znamená, že za každých okolností ostáva džentlmenom. Po prečítaní tejto definície som si povedala, že nie je o čom. To je predsa svätý Jozef!

Takže, ako byť tým pravým džentlmenom podľa svätého Jozefa? K pochopeniu Jozefovej veľkosti mi veľmi pomohla už spomínaná kniha Zasvätenie sa svätému Jozefovi. Napriek tomu, že je riadne hrubá, budete ju hltať. Kniha rozoberá verš po verši litánie k svätému Jozefovi. Čo verš, to kapitola. Tá pomaha hlbšie pochopiť Jozefove rôzne atribúty. Ja by som dnes chcela zdôrazniť 4 z nich. Tie, ktoré podľa mňa robili Jozefa tým pravým džentlmenom. Verím, že vďaka tomuto článku budú chlapi povzbudení v nasledovaniu čnostiach svätého Jozefa. A čo ženy? Tie si zase môžu vyprosiť od svätého Jozefa veľa milostí pre svoju terajšiu či budúcu rodinu, za ktorú sa modlia. Nie nadarmo je svätý Jozef ozdobou domácej rodiny, či hlava slávnej rodiny.

4 ATRIBÚTY SVÄTÉHO JOZEFA, KTORÉ SPRAVIA PRAVÝM DŽENTLMENOM KAŽDÉHO MUŽA

SVÄTÝ JOZEF PLNIL BOŽIU VÔĽU

Svätý Jozef je vzor poslušnosti. Najjasnejším príkladom toho je príbeh, kedy spolu s Máriou a malým Ježišom utiekli do Egypta. ,,Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“  On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta.” (Mt 2:13,14) Chápete to? Jozef vstal a išiel. Uprostred noci, nepripravený, nepobalený, na jednom oslovi a s malým dieťaťom. Peši. Vieš si to predstaviť? Vydať sa na takúto cestu? Z Betlehema do Egypta. Jozef v sebe určite cítil veľú zodpovednosť. Bola mu zverená Mária aj Ježiš. To on dostal zodpovednosť doviesť ich do Egypta. A Jozef ju prijal. Prijal Božiu vôľu, hoci bola zaiste ťažká. No ostal mužom a zachoval si svoju tvár.

Ak chcete poznať poslušnosť svätého Jozefa, pozrite sa, ako v noci na hlas anjela vstal a nedbal na hlad, ťažkosti ani zimu, ale šiel do Egypta, kde viedol ťažký život, až kým nedostal ďalší Boží príkaz.

Svätý Joseph Sebastian Pelcar

Jozef sa džentlmensky zhostil tejto neľahkej úlohy. Určite mali aj strach, veď boli predsa na úteku. Avšak myslím si, že Mária sa cítila v bezpečí. Vedela, že sa o ňu Jozef postará. Vedela, že plní Božiu vôľu a aj keď možno s malým strachom či otázkami, dôverovala Bohu a tomu, že si Boh vybral Jozefa, aby bol pri nej. Ako som spomenula vyššie – džentlmen má rytierske správanie. Myslím, že tu sme to mohli jasne vidieť. Jozef najposlušnejší, oroduj za nás.

@pax.valerie

SVÄTÝ JOZEF MAL ČISTÉ SRDCE

Čistota je čnosť. Byť čistým neznamená potláčať svoje túžby či odmietať krásu toho druhého. Znamená to ovládať sa a mať veci pod kontrolou. Znamená to uchovávať si svoje srdce a telo pre sebadarovanie na príhodný čas. Všetci ľudia sú povolaní k čistote v závislosti od svojho životného poslania. Jozef prežíval svoju čistotu v celibáte. ,,Boh ho povolal, aby sa zasnúbil s pannou, ktorá sa zasvätila Bohu vo svojej mysli, tele a duši. Svätý Jozef bol šľachetný strážca Panny.” (str.58)

Bolo nevyhnutné, aby Božia prozreteľnosť ju (Máriui) zverila do starostlivosti a ochrany dokonale čistého muža.

svätý František Saleský

Ak srdce človeka nie je čisté, nie je schopný vidieť Boha. Práve vďaka tomu, že mal Jozef čisté srdce bol schopný počúvať Boží hlas a byť tým, ktorý denne trávil čas s Ježišom. Uvedomme si, že Jozef k tej najkrajšej žene na svete pristupoval s veľkou úctou, rešpektom a dôstojnosťou. Drahí muži, aj tejto čnosti vás môže svätý Jozef naučiť. Čisté srdce je srdce príťažlivé pre Boha aj pre ľudí okolo teba. Šľachetný strážca Panny, oroduj za nás.

SVÄTÝ JOZEF PRACOVAL

Niektorí si svätého Jozefa predstavújú ako starého muža, ktorý, na margo predošlej čnosti, už predsa nemusel mať problém ostať čistý. Iní si zase Jozefa predstavujú ako mladého svalnatého muža, ktorý učil Ježiša tesárskemu remeslu. Nevieme s určitosťou povedať, aký starý bol, avšak bez ohľadu na to, vieme povedať jednu veci. Svätý Jozef bol silný.

Boh mu zveril tú najkrajšiu ženu na svete a okrem toho mu zveril úlohu postarať sa o svätú rodinu. To je dosť tlaku a zodpovednosti, ktorú ako chlap niesol. Svätého Jozefa môžeme jednoducho označiť “iba” ako pestúna Ježiša. V latinčine však tento titul oveľa lepšie vystihuje Jozefovu úlohu. Povolanine, ktoré Jozef dostáva znie ,,Filii Dei Nutricie”, čo doslova znamená ,,živiteľ Syna Božieho”. Svätý Jozef môže byť príkladom pre chlapov v tom, ako oddane a s láskou pracovať. Jozef neostal v pohodlí svojho domova. Šiel, a robil vlastnými rukami všetko pre to, aby zabezpečil svoju rodinu. Aby sa postaral o Máriu aj Ježiša. Bol živiteľom svätej rodiny. Príklad robotníkov, oroduj za nás.

SVÄTÝ JOZEF MILOVAL JEŽIŠA AJ MÁRIU

Myslím, že z predošlých odsekov je to jásné. Jozef miloval Ježiša aj Máriu. Bol oddaným vo svojom povolaní. Učil Ježiša chodiť, neskôr spolu trávili čas v dielni, bol pri ňom, keď dospieval. Mária sa zasa mohla na neho kedykoľvek spoľahnúť. Mohla sa o neho oprieť, keď bola unavená, počuť od neho slová uistenia a cítiť sa prijatá. A to je to, čo by som chcela trošku hlbšie rozobrať. Kniha Zasvätenie sa svätému Jozefovi ponúka aj 10 tajomstiev nášho duchovného otca. Piate tajomstvo znie: Spravodlivý a uctivý muž.

@pax.valerie

ČO USCHOPNILO JOZEFA MILOVAŤ

Táto kapitola ma taktiež veľmi oslovila, pretože mi ponúkla nový pohľad práve o láske a pokore svätého Jozefa. Ako čítame v Písme, keď sa Jozef dozvedel, že Mária je tehotná, pokúšal sa ju v tichosti prepustiť. Asi každému z nás pri tom napadne, že Jozef mohol byť sklamaný. Pravdepodobne si myslel, že mu Mária nebola verná a tak ju ako dobrý muž chcel prepustiť potichu, pretože nechcel Márii ublížiť. Avšak je tu ešte iná úvaha, kde rôzni svätí vysvetľujú toto Jozefovo konanie.

Títo svätí tvrdia, že Jozef žasol nad tým, čo sa stalo v Máriinom lone. Nepovažoval sa za hodného byť jej manželom a údajným otcom Ježiša. Vedel, že sa zrazu ocitol uprostred veľkého tajomstva a nechcel zavadzať Božím plánom. Ale čo sa stalo potom? Jozefa navštívi anjel a povie mu: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Anjel oslovuje Jozefa “syn Dávidov”. Prečo? Veď tento titul patrí predsa Ježišovi. Avšak aj Jozef pochádzal z Dávidovho rodu a mal kráľovskú krv. A práve to mu potrebuje Boh pripomenúť v tak dôležitom momente dejín spásy. Že je hodný tohto povolania. Jozef vďaka tomuto momentu prijal Máriu. Tento moment ho uschopňuje milovať Máriu ešte viac. Uschopňuje ho nebáť sa byť pri Ježišovi a dať mu svoju lásku. Vďaka tejto pripomienke môže byť práve tým pravým džentlemnom za každých okolností. Preslávny potomok Dávidov, oroduj za nás.

VZOR PRE VŠETKÝCH MUŽOV

Na záver bude veľmi výstižné zakončiť tento článok úryvkom zo spomínanej knihy Zasvätenie sa svätému Jozefovi.

Svätý Jozef je vzor pre všetkých mužov. Skutoční muži sú praví džentlmeni v službách druhých. Skutoční muži milujú. Skutoční muži chránia ženy a deti pred akýmkoľvek ohrozením. Skutoční muži obetujú aj život za svoje manželky a deti. Svätí kňazi a biskupi radi trpia a zomierajú za duše, o ktoré sú poverení sa starať. Kňazi a biskupi tohto kalibru sa neboja posmechu, potupy, chudoby alebo väzenia. Muži ako svätý Jozef sú hotoví bojovať za to, čo milujú, čo je dobré, pravé a krásne. Nech sa Cirkev a rodiny opäť naplnia takýmito mužmi!

Pozri si naše mikiny navrhnuté a vyrobené k príležitosti roku svätého Jozefa.

Zdieľaj tento článok:

Share on facebook