Uverejnené

ČO ZNAMENÁ SLOVO SHALOM, A KDE V BIBLII HO NÁJDEŠ?

Možno ste sa so slovom Shalom už stretli. Možno viete, že v Izraeli ho používajú ako pozdrav a možno viete, že v preklade znamená pokoj. Avšak toto slovo je oveľa špeciálnejšie, ako sa na prvý pohľad alebo počutie môže zdať.

VÝZNAM

Keď sa s vami v dnešnom Izraeli privítajú alebo rozlúčia, zvyčajne povedia: Shalom. V skutočnosti tým nechcú povedať iba ,,pokoj s tebou”. Keď sa povie Shalom, myslí sa tým: ,,Nech si naplnený úplným a dokonalým pokojom, blahobytom a zdravím!” Inými slovami – tento pozdrav nie je len obyčajným želaním pokoja a šťastia, ale želaním plnosti, dokonalosti a prekypujúcej radosti.

Slovo Shalom je staré tak, ako samotná zem. Nájdeme ho ozaj naprieč celou Bibliou.

Slovo Shalom je staré tak, ako samotná zem. Nájdeme ho ozaj naprieč celou Bibliou. Dokonca je zakomponované do mien ľudí a miest, ako je napríklad Jeruzalem (Yerushalayim, hebr. Jeruzalem, obsahuje slovo „shalom“, ktoré znamená pokoj) alebo Šalamún (Salomon, odvodené od mena Shelomo, ktoré je odvodené od slova Shalom).

SHALOM V BIBLII

Slovo Shalom nájdeme v Biblii viac ako 200 krát. Už tento samotný fakt naznačuje, aké je dôležité. Keďže slovenčina nie je veľmi bohatá na výrazy, v Biblii nájdeme slovo Shalom preložené aj ako mier, či odpočinok. Avšak to stále nie je presný preklad slova Shalom.

Jedným z Božích mien je Yahweh-Shalom alebo Pán, náš pokoj (Sdc 6,24), a Ježiš je taktiež nazvaný Knieža pokoja (Iz 9,6). Naznačuje sa tým, že pravý pokoj dokážeme nájsť iba skrze Boha.

Pozrime sa teraz na pár konkrétnych citátov z Biblie, kde nájdeme v pôvodnej hebrejskej židovskej Biblii slovo Shalom.

  • Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. (Jn 14,27)
  •  Má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba. (Iz 26,3)
  • A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen. (Hebr 13,20-21)
  • Usilujte sa o blaho mesta, kde som vás poslal do zajatia, a modlite sa zaň k Pánovi, pretože v jeho blahu je i vaše blaho.  (Jer 29,7)
  • Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.  (2 Sol 3,16)
  • Boh pokoja čoskoro uvrhne satana pod vaše nohy. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami. (Rim 16,20)

KOLEKCIA SHALOM

V našom shope sme vytvorili taktiež kolekciu s názvom SHALOM. V rámci nej nájdeš čiapky v dvoch kráľovských farbách – modrej a bordovej. Okrem toho sme ušili aj dvojvrstvové rúška v úžasnej kvalite. Sú z antibakteriálnej bavlny, obsahujú ióny striebra, nezarosujú sa ti s ním okuliare a gumičky ani necítiš!

PRESKÚMAJ NAŠU NAJNOVŠIU KOLEKCIU SHALOM

Nakupuj

A KDE JE SHALOM DNES?

Na začiatku bolo všetko stvorené v stave “Shalomu”. Prostredie, do ktorého boli stvorení Adam a Eva bolo naplnené nekonečným pokojom, kde bol nekonečný Tvorca tohto všetkého. Boli tam spolu, v jednote a radosti. Hriech však zničil tento stav pokoja a naplnenia. Odlúčil nás od Boha a svet uvrhol do bolesti a smútku. To, v akom svete žijeme dnes, je podľa mňa veľkým znakom toho, že sa “Shalom” z našich životov vytráca. Môžeme to vidieť takmer všade. Dokonca sme svedkami toho, ako nás iní presviedčajú, že “Shalom” je niečo, čo v skutočnosti Biblia odmieta. Proroci už dávno upozorňovali na to, že takéto dnii prídu. (porov. Jer 6, 14)

Zdroj: Unsplash.com

Avšak dobrou správou je, že Ježiš so svojim príchodom priniesol aj nádej v to, že tento stav, stav plnosti, radosti a pokoja, bude obnovený. Preto ťa chcem dnes pozvať, aby si nezúfal, a niesol “Shalom” všade so sebou. Rozdávaj radosť, modli sa za iných, žehnaj našej krajine a hlavne – buď s Pánom čo najviac. Pretože On je Shalom.

Na záver už iba 2 verše z Biblie. Nech sú pre teba svetlom, nádejou a vierou, v to, čo príde.

Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja. Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky.

Iz 9,5-6

On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení..

Iz 53,5

Zdroje:

https://www.crosswalk.com/faith/spiritual-life/what-does-shalom-mean.html

http://www.icej.sk/52-rokov-zjednoteneho-jeruzalema/